Technolegau Digidol a Galluogi

Technolegau Digidol a Galluogi

Mae’r diwydiant Technoleg Ddigidol a Galluogi yn sector allweddol ar gyfer economi Cymru a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae’r sector Technolegau Digidol a Galluogi, a elwir yn TGCh yn draddodiadol, ond sydd wedi dyddio bellach, yn datblygu, dylunio a rhoi technolegau ar waith sy’n galluogi a gweddnewid diwydiannau ar draws Cymru a’r rhanbarth ac sy’n chwyldroi’r ffordd y mae pobl yn byw a gweithio.

 

Mae cryfderau’r sector Technolegau Digidol a Galluogi yn lluosog. Yn 2015, nododd adroddiad Tech Nation fod De Cymru yn y pumed safle ar gyfer trosiant cyfartalog cwmnïau ac am y clwstwr sy’n tyfu gyflymaf yn y DU, gydag ymchwil ESTnet yn 2016 yn pwysleisio E-Fasnach, rheoli data a dadansoddeg, ynghyd â thechnoleg iechyd, fel meysydd o gryfder arbennig.

CCR Chevron