Deunyddiau Uwch a Gweithgynhyrchu (AMM)

Deunyddiau Uwch a Gweithgynhyrchu (AMM)

Mae’r maes DUG wedi’i hen sefydlu yn ein rhanbarth a heddiw, mae sawl cyflogwr cryf ym maes technoleg uwch wedi dewis gweithredu yma. Mae‘r sector yn defnyddio prosesau a thechnoleg newydd arloesol i greu cynhyrchion â gwerth ychwanegol boed hynny yn y maes awyrofod, moduro, fferyllol neu lu o is-sectorau eraill.

 

Mae DGU yn sector pwysig am fod sectorau unigol strategol bwysig yn rhan ohono,  rhai ohonynt yn flaenoriaeth ar gyfer Partneriaeth Sgiliau PRC a’r Brifddinas-Ranbarth Caerdydd ehangach, sef Lled-ddargludyddion Cyfansawdd a Pheirianneg Trafnidiaeth.

 

 

CCR Chevron