Sectorau Blaenoriaeth

I gefnogi gweithgareddau ymgysylltu ac i hyrwyddo perthnasoedd gweithio cadarnhaol â chyflogwyr, mae Partneriaeth Sgiliau PRC yn parhau i gefnogi chwe grŵp clwstwr diwydiannol. Mae’r grwpiau clwstwr yn alinio’n uniongyrchol â’r sectorau sydd wedi eu nodi’n flaenoriaeth ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac ysgogir pob un gan yr hyrwyddwr sector perthnasol:

 

• Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch
• Lled-ddargludyddion Cyfansawdd
• Adeiladu
• Creadigol

• Economi Sylfaenol Ddynol - Addysg, Iechyd, Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant a Gwasanaethau Brys
• Economi Sylfaenol Ddynol - Lletygarwch, Manwerthu a Thwristiaeth
• Technoleg Ariannol

CCR Chevron