Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

Lled-ddargludyddion Cyfansawdd sydd yn cynnig y technoleg sydd wrth wraidd mwyafrif y cynhyrchion a’r gwasanaethau technoleg uwch heddiw, gan gynnwys ffonau clyfar, synwyryddion, a chyfathrebu ffibr-optig. Maent yn gweithredu ar gyflymder llawer uwch na’r lled-ddargludyddion traddodiadol sy’n seiliedig ar silicon ac maent yn cynnig nodweddion ffotonig a ddefnyddir mewn amrywiaeth o dechnolegau synwyryddion a chyfathrebu optig. Maent yn elfen hanfodol o dechnolegau newydd o gysylltedd 5G i awtomeiddio diwydiannol a cherbydau heb yrrwr.

 

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gartref i IQE, Newport Wafer Fab, SPTS, Microsemi, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Caerdydd a CSA Catapult. Ar y cyfan, buddsoddir £500 miliwn yn y Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd gyda buddsoddiadau gan Brifysgol Caerdydd, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, yn ogystal â diwydiant lleol. Mae’r sector yn flaenoriaeth i’r Brifddinas-Ranbarth Caerdydd ehangach.

CCR Chevron