Creadigol

Creadigol

Mae’r Sector Creadigol ymysg un o’n sectorau sy’n tyfu gyflymaf ac mae wedi cael ei gydnabod yn ddiweddar yn brif sector blaenoriaeth ar gyfer cyflogaeth a sgiliau ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae ganddo glwstwr cyfryngau digidol newydd sy’n ymddangos a diwydiant teledu a ffilm sy’n tyfu’n gyflym gyda datblygu stiwdio ddrama fwyaf y DG.

 

Mae’r sector yn hynod ddigidol ac yn gorgyffwrdd â’r sector Technoleg Ddigidol. Mae swyddi megis dylunio graffeg a marchnata hefyd yn gorgyffwrdd yn gynyddol â datblygu ar y we, y cyfryngau cymdeithasol, a swyddi digidol eraill. Yn y sector, defnyddir mwy a mwy o dechnolegau newydd. Er enghraifft, gall fod angen graddedigion ym maes y celfyddydau gweledol, codio a datblygwyr meddalwedd, yn ogystal â staff TGCh traddodiadol o ran cynnal a chadw/defnyddio’r cyfarpar, ar feysydd realiti rhithiol a realiti estynedig fel ei gilydd.

CCR Chevron