Sectorau Blaenoriaeth

I gefnogi gweithgareddau ymgysylltu ac i hyrwyddo perthnasoedd gweithio cadarnhaol â chyflogwyr, mae Partneriaeth Sgiliau PRC yn parhau i gefnogi chwe grŵp clwstwr diwydiannol. Mae’r grwpiau clwstwr yn alinio’n uniongyrchol â’r sectorau sydd wedi eu nodi’n flaenoriaeth ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac ysgogir pob un gan yr hyrwyddwr sector perthnasol:

 

• Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch
• Lled-ddargludyddion Cyfansawdd
• Adeiladu
• Creadigol
• Technoleg Ddigidol a Galluogi
• Economi Sylfaenol Ddynol

 

CCR Chevron