Cwrdd â'n Bwrdd

Cwrdd â'n Bwrdd

Allison Dowzell
Managing Director, Screen Alliance Wales

Dechreuodd Allison ei bywyd gwaith gydag Adran Darlledu Allanol y BBC yn Llundain gan darllen mwy...

 

 

Avril Lewis

 

 

Bill Peaper
 

Mae Bill Peaper wedi bod yn rhan o Ddiwydiant Cymru ers 2014 ac ar hyn o bryd yn Darllen mwy....

 

Chris Meadows
Head of Open Innovation, IQE plc

Dechreuodd gyrfa Chris mewn electroneg a lled-ddargludyddion yn Labordai Ymchwil British Telecom cyn ymuno Darllen mwy....

David Chapman
Executive Director - UKHospitality Cymru

UKHospitality Cymru yw’r corff masnach ar gyfer tafarndai, bwytai, gwestai, parciau gwyliau a’r holl leoliadau Darllen mwy....

Dr Francis Cowe
Director FE Partnerships, University of South Wales

Dr Francis Cowe yw Cyfarwyddwr Partneriaethau Addysg Bellach ym Mhrifysgol De Cymru. Mae’n gyfrifol am Darllen mwy....

Grant Santos
Managing Director, Educ8 Ltd

Mae Grant yn arbenigwr hyfforddiant ac addysg, sydd â mwy nag 20 mlynedd o brofiad lefel uchel yn Darllen mwy....

 

Guy Lacey
Principle of Coleg Gwent

Mae Guy wedi bod yn Bennaeth / Prif Weithredwr Coleg Gwent ers 2015, ar ôl gweithio o’r blaen mewn Darllen mwy....

James Davies
Executive Chair, Industry Wales

Wedi ei eni ar Benrhyn Gŵyr a graddio o Brifysgol Abertawe (Peirianneg Fecanyddol), bu’n gweithio am 32 o Darllen mwy....

Cllr Jane Mudd (Leader)
Leader of Newport City Council

Mae’r Cynghorydd Jane Mudd yn aelod o Gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd Darllen mwy....

Leigh Hughes Chair
Business Development & CSR Director, Bouygues UK

Ar hyn o bryd, Leigh yw Cadeirydd Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac mae’n cynrychioli Darllen mwy....

Lisa Jones
Team Leader - Regeneration Funding

Mae Lisa yn gweithio o fewn maes adfywio strategol, datblygiad economaidd, sgiliau a pholisi ers mwy na Darllen mwy....

 

Lisa Mytton
Strategic Director for NTFW National Training Federation Wales

Ar hyn o bryd Lisa yw Cyfarwyddwr Strategol Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru NTFW Darllen mwy...

 

Mark Baines
Head of Curriculum and Performance for Addysg Oedolion Cymru/Adult Learning Wales

Mark yw Pennaeth Cwricwlwm a Pherfformiad Addysg Oedolion Cymru a rheolodd sawl maes swyddogaethol gan Darllen mwy....

Mark Owen
Head of Services to Stakeholders

Dechreuodd Mark ei yrfa ym mis Gorffennaf 1999 fel Cynghorydd Gyrfa mewn ysgol yn Abertawe. Yn ddiweddarach  Darllen mwy....

Melanie Godfrey
Director of Education & Lifelong Learning, Cardiff Council

Ymunodd Melanie â’r Cyngor o Lywodraeth Cymru, lle bu’n Ddirprwy Gyfarwyddwr Cynllunio Busnes Addysg Darllen mwy....

Richard Aston
Employer & Partnership Leader for South East Wales

Ar ôl dechrau yn ei swydd ym mis Medi 2021, Rich yw Arweinydd Cyflogwr ac Arweinydd Partneriaeth De-ddwyrain Cymru DWP, gyda Darllen mwy....

Rob Basini
Development Manager, FSB Wales

Mae Rob wedi gweithio mewn busnesau bach ac o’u cwmpas yn Ne Cymru ers mwy na 30 mlynedd. Ar ôl Darllen mwy....

 

Sharon Davies
Skills Policy Manager, Welsh Government

Ers 2014 mae Sharon wedi gweithio yn Llywodraeth Cymru fel Rheolwr Polisi Sgiliau. Cyn hynny Darllen mwy....

Tracey Brooks
Head of Regeneration Investment and Housing

Pennaeth Dros Dro Adfywio, Buddsoddiad a Thai i Gyngor Dinas Casnewydd, Mae Tracey yn gyfrifol am Darllen mwy....

 

CCR Chevron