Adeiladu (AD)

Adeiladu

Mae’r diwydiant adeiladu yn chwarae rhan allweddol wrth gyflawni economi fywiog ac amgylchedd o ansawdd. Mae’r swyddi adeiladu yn amrywio o rai traddodiadol ar y ‘safle adeiladu’ i swyddi mwy proffesiynol yn seiliedig ar wasanaethau megis cynllunio, pensaernïaeth a syrfëwyr. Rhagwelir hefyd ragor o ddigideiddio’r gweithle yn y sector.

 

Mae cyfraniad Partneriaeth Sgiliau PRC yn y sector wedi codi byrhoedledd cymharol y sector o ran y galw am sgiliau. Mae’r angen i lenwi gwahanol sgiliau a mathau o swyddi yn y maes adeiladu yn amrywio gan ddibynu ar ba brosiectau sydd ar y gweill. Mae ein hymgysylltiad â’r sector wedi arwain at ragweld rhaglen o ôl-ffitio a gweithgynhyrchu oddi ar safle er mwyn mynd i’r afael â gofynion cynaliadwyedd a datgarboneiddio.

CCR Chevron